مصاحبه همزمان با علی شریعتی مقدم (مدیرعالی گروه بین الملل نوین) و حمید سپیدنام مستر تیستر / بخش دو : تبریک روز خبرنگار

3,567

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.