مدیرعامل گروه صنعتی مهیا پروتئین در گفتگو با اگروفودتی وی؛ دولت با نظارت خود، اجرا را به تشکل‌ها و بخش خصوصی واگذار کند

427
https://agrofoodnews.com/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a6%db%8c/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d9%85/
منتشر شده در 31 ژانویه, 2023 توسط

بهزاد درخور، مدیرعامل گروه صنعتی مهیا پروتئین  معتقد است در صورت تفویض بخش اجرایی از طرف دولت به بخش خصوصی و تشکل‌ها، بازار می‌تواند عرضه و تقاضا را مدیریت کند.

مجموعه برچسب

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.