رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگروفودتی وی: حوزه کشاورزی به صادرات پایدار و پیوسته نیازمند است

298
https://agrofoodnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c-3/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d9%85/
منتشر شده در 15 نوامبر, 2022 توسط

دکتر محسن امینی معتقد است وضعیت ایران در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مناسب است اما باید در حوزه صادرات نگاه و تفکرمان را تغییر دهیم و به صادرات پایدار، هدفمند و پیوسته بیاندیشیم. برای این هدف باید با ایجاد یک ساختار و بستر صحیح در کشورهای هدف و مطالعه درست در آن کشورها به پایداری و توسعه صادرات برسیم.

مجموعه برچسب

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.